Viser arkivet for stikkord dødogbegravd

Tjenesteprofil: ctrl

Hva?
En mobiltjeneste som hindrer fylleangst. Ved å sperre telefonen for utgående meldinger og samtaler til på forhånd valgt nummer i tolv (12) timer fra aktivering slipper du å gjøre kommunikasjon som du vil angre på dagen derpå. Tjenesten skal være enkel å kjøpe ved for eksempel å sende en SMS til et firesifret nummer. Sperringen opphører etter tolv (12) timer og vil ikke være mulig å deaktivere på et tidligere tidspunkt, da dette strider i mot tjenestens intensjon. Med andre ord kan du nå få en slutt på uønskede, desperate meldinger og samtaler i de sene nattetimer, og slik forhindre bonanger dagen derpå. Send kodeord XXX til YYYY for aktivering av tjenesten. Tjenesten koster bare ZZ,ZZ kroner. Av sikkerhetsmessige og juridiske årsaker vil det ikke være mulig å sperre nødnummer og firesifrede nummer.

Hvem?
Hovedmålgruppa er kvinner og menn mellom 18 og 35 år, som ønsker en hjelpende hånd til å utøve standhaftighet når det kanskje ikke er så lett.

En annen målgruppe er forretningsfolk som jobber for mye og hele døgnet. For dem er dette en ypperlig tjeneste som vil gjøre det umulig/ mye vanskeligere å ”bare ta en telefon” midt under middagsselskapet eller på familiens hjemmekveld. Når man ikke kan, er det bare å slappe av. En fin gave fra mannen, kona eller sjefen.

Hvor?
Landsdekkende tjeneste som kjøpes ved å sende kodeord XXX til YYYY.

Hvorfor?
Med litt selvinnsikt er det mulig å forutse enkelte situasjoner/handlinger man kan komme til å angre på. Med denne tjenesten vil man selv kunne styre mobilkommunikasjonen vekk fra kontakter i telefonboka som man i morgen vil angre på å ha kommunisert med.

Hvordan?
Under utredning…


Det er her vi trenger innspill -—-

Hva er de tekniske mulighetene?
Finst det andre muligheter?
Hvor mye vil dette koste?

Annonse