Viser arkivet for stikkord kasaeg

Konseptutvikling anno 2005: CTRL NÅ!

Eg fann følgande konsept vi var fleire om å tenke ut i 2005. Eit konsept som seinare vart appwinnar i serien GIRLS. Vel, vi var faktisk ute. Vi skulle lage ei sms-teneste som hindra at du ringte eller sendte sms til fyr/dame du var interessert i. Vi såg eit stort potensiale for å hente inn pengar hos gifte menn.

Smarte var vi i alle fall. Allereie då. Eg publiserer konseptet vårt. Sidan det likevel ikkje vart noko av.

Pulings? ;)
melding sendt lørdag 08.10.05. kl. 03.34

Hva?
En mobiltjeneste som hindrer fylleangst. Ved å sperre telefonen for utgående meldinger og samtaler til på forhånd valgt nummer i tolv (12) timer fra aktivering slipper du å gjøre kommunikasjon som du vil angre på dagen derpå. Tjenesten skal være enkel å kjøpe ved å sende en SMS til et firesifret nummer. Sperringen opphører etter tolv (12) timer og vil ikke være mulig å deaktivere på et tidligere tidspunkt, da dette strider i mot tjenestens intensjon. Med andre ord kan du nå få en slutt på uønskede, desperate meldinger og samtaler i de sene nattetimer, og slik forhindre bonanger dagen derpå. Send kodeord XXX til YYYY for aktivering av tjenesten. Tjenesten koster bare ZZ,ZZ kroner. Av sikkerhetsmessige og juridiske årsaker vil det ikke være mulig å sperre nødnummer og firesifrede nummer.

Hvem?
Hovedmålgruppa er kvinner og menn mellom 18 og 35 år, som ønsker en hjelpende hånd til å utøve standhaftighet når det kanskje ikke er så lett.

En annen målgruppe er forretningsfolk som jobber for mye og hele døgnet. For dem er dette en ypperlig tjeneste som vil gjøre det umulig/ mye vanskeligere å ”bare ta en telefon” midt under middagsselskapet eller på familiens hjemmekveld. Når man ikke kan, er det bare å slappe av. En fin gave fra mannen, kona eller sjefen.

Hvor?
Landsdekkende tjeneste som kjøpes ved å sende kodeord XXX til YYYY.

Hvorfor?
Med litt selvinnsikt er det mulig å forutse enkelte situasjoner/handlinger man kan komme til å angre på. Med denne tjenesten vil man selv kunne styre mobilkommunikasjonen vekk fra kontakter i telefonboka som man i morgen vil angre på å ha kommunisert med.

Hvordan?
Under utredning…

Stikkord fra møtet mellom daglig leder og prosjektleder den 17. september på Internasjonalen i Oslo.

- Tenk klart
- Vær tilstede i øyeblikket
- Ansvar
- Aloksperre
- Valg
- Pusterom
- Trofast
- Ditt liv
- Hjelp!
- Mulighet
- Skyt bjørnen [Herdis]
- Det du vil
- Stick to it!
- Selvdisiplin
- Makt
- Din tid
- Sperre
- For hjelp i svake øyeblikk
- Litt hjelp til å la være
- Ta regi (ta NTNU – knegg)

Den gode samtalen. Notat frå fire år sidan.

Har tatt fire år gamle notater med meg på tur. Det føles godt å berre sjå over, så kaste dei. Det var i alle fall det eg tenkte då eg såg dei. “Herregud. Dette er jo noko alle bør vite. Kast!” Men så slo det meg. Kanskje det faktisk er folk som ikkje kan dette. Eller om dei kan det i dag, kan dei kanskje bli imponerte av at dette var ny kunnskap for fire år sidan. Her kjem notatlista, akkurat slik som den står på papirarka eg snart skal kaste.

ARK 1 – Den gode samtalen
-> det er no den oppstår (for ein søt klisjé)
-> lesarane ser det, vil delta
-> dersom du ikkje er tilstades, innfrir du ikkje forventningane
.
#Skifte i fokus#
- delta
- v (aner ikkje kva dette var for eit punkt)
FRA NYHET -> DIALOG (med sirkel rundt dialog)
- du setter i gang dialoger
.
Dialog -> lytter, samtale, bidrar
fleire samtaledeltakarar
meining oppstår først i dialogen -> aldri når ting blir lest
-> korleis utnyttar vi dette?

Det første arket gjer meg forvirra i dag. Kanskje eg var forvirra tidlegare også. At eg ikkje visste kva dette skifte i journalistikken skulle vere. Eg hatar utydelegheit. Derfor laga eg lette, tydelege punkter som sikkert er svar på korleis vi utnytter dette. Dette er lett å forstå. Sjå berre kor enkelt det er å få til den gode samtalen:

ARK 2 og 3: Bli eit bra vertskap

 • bruk tjenesten sjølv
 • ønsk folk velkomne
 • start i det små og dyrk samtalen
 • vær glad i dei som bidrar
 • aksepter at folk er ueinige
 • Improviser. Dra samtalen i ny retning, opprett ny
 • lag samtalereglar i sona.
 • sei ifra før du fjerner innlegg
  .
 • få fram entusiastane, så vil resten komme etter
 • handter trolla, stimuler dei gode sidene til folk
 • vær tilstades, skikkeleg og raus
  (ny side)
 • vær deg sjølv
 • snakk normalt
 • vær engasjert
 • vær høfleg
 • ta lesarane på alvor
 • si ting rett ut
 • skriv om det som betyr noko. ikkje kast bort tida
  .
 • skriv ein kort sjølvstendig tekst. Ikkje vis vegen til avis. Det vil berre vere gjennomskueleg
 • gjer det enkelt for folk å bidra
 • spar innvendingar/konklusjonar til fyldigare kommentarar i tråden
 • eitt mål med samtalen kan jo vera å få like engasjerte deltakarar som deg

Når du skryt til nettvenninne om at ho har blitt kjendis, og får det samme i retur.

Annonse